Nowe Kursy Szkolne

Zapraszamy wszystkich ósmoklasistów oraz gimnazjalistów do uczestnictwa w kursach przygotowawczych do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego.
Prowadzimy kompleksowe przygotowanie z języka polskiego oraz języka angielskiego. Kurs ma charakter grupowy, a zajęcia odbywają się w grupach 5-12 osobowych.

Czas trwania zajęć w poszczególnych grupach to 120 minut raz w tygodniu. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach dopołudniowych. Szczegółowy plan spotkań dostępny jest u organizatora.

Początek Kursów 16 marca. Zapisy trwają.

Koszt Kursu Ósmoklasisty wynosi 230 zł (jeden przedmiot). W przypadku uczestnictwa w dwóch Kusach, tj. Język polski oraz Język Angielski, opłata wynosi 450 zł. Zajęcia odbywają się od 16 marca do 13 kwietnia (5 spotkań).

Koszt Kursu Gimnazjalisty wynosi 200 zł (jeden przedmiot). W przypadku uczestnictwa w dwóch Kusach, tj. Język polski oraz Język Angielski, opłata wynosi 390 zł. Zajęcia odbywają się od 16 marca do 6 kwietnia (4 spotkania).

W przypadku nieutworzenia się grupy, istnienie możliwość zajęć indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminów z organizatorem.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 501 698 340.